Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Ameryka: +1 438 800 6104

Ogólne warunki sprzedaży GUILCOR SAS

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają stosunki umowne pomiędzy GUILCOR SAS z kapitałem 100.000 341 € zarejestrowanym w RCS COUTANCES 972 669 341 pod numerem 972 669 50530 z siedzibą w Sartilly (XNUMX) Route de Carolles a jej klientami. Te ogólne warunki są systematycznie podawane do wiadomości każdego kupującego, aby umożliwić mu złożenie zamówienia. Wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia oznacza pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków, które jako jedyne będą miały zastosowanie do zawartej w ten sposób umowy.

Artykuł 1 - Zakres ogólnych warunków sprzedaży - Zamówienie

1.1 Zakres ogólnych warunków sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („OWH”) mają zastosowanie do każdego zamówienia na produkty standardowe („Produkt”) złożonego przez klienta („Klient”) w firmie GUILCOR (zwanej dalej „GUILCOR”) lub na Strona internetowa GUILCOR.COM (zwana dalej „Witryną”). Każde zamówienie złożone na Stronie GUILCOR podlega OWU w ich wersji obowiązującej w dniu Zamówienia.

1.2 Zamówienie

Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia, że ​​zapoznał się z informacjami, o których mowa w art. L.111-1 Kodeksu konsumenckiego, aw szczególności z podstawowymi cechami Produktów i ich ceną.

Składając zamówienie, Klient podaje na swoją odpowiedzialność dokładne, dokładne i kompletne informacje, które są niezbędne, dotyczące w szczególności adresu dostawy Produktów i / lub adresu do faktury. W przypadku błędu, GUILCOR nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta formalizuje w sposób zdecydowany i ostateczny zawarcie umowy sprzedaży z GUILCOR, z zastrzeżeniem wykonania prawa do odstąpienia od umowy wskazanego w art. 5 OWU.

Następnie Klient otrzymuje e-mailem podsumowanie zamówienia z numerem zamówienia, czasem dostawy lub dostępnością w sklepie oraz potwierdzenie płatności.

Zalecenia przed walidacją Zamówienia:

Przed złożeniem Zamówienia Klientowi zaleca się udanie się do Sklepu w celu upewnienia się, że Produkt odpowiada jego oczekiwaniom.

W przypadku konkretnego zastosowania, w szczególności do wykorzystania w ERP (zakładzie odbierającym społeczeństwo), Klient musi najpierw dowiedzieć się o specyficznych wymaganiach, które mogą być wymagane przez przepisy.

Kiedy Klient wykonuje pracę z Produktami, to do niego należy wcześniejsze wykonanie. Do Klienta należy sprawdzenie zgodności Produktu w przypadku eksportu lub użytkowania Produktu poza Francją kontynentalną, przy czym Produkty są przeznaczone do użytku w umiarkowanych strefach klimatycznych.

1.3 Niedostępność produktu

Wszystkie nasze produkty oferowane są w ramach dostępnych stanów magazynowych. W przypadku niedostępności produktu po złożeniu zamówienia, poinformujemy Cię jak najszybciej.

Będziesz wtedy mieć możliwość anulowania zamówienia lub zmodyfikowania go za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@guilcor.com. Ten e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi, Twoja przeglądarka musi akceptować JavaScript, aby go zobaczyć. GUILCOR może być zmuszony do zastąpienia niedostępnego elementu innym o podobnej charakterystyce i tej samej lub wyższej jakości w tej samej cenie.

1.4 Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia jest skuteczne, gdy tylko GUILCOR opublikuje i przekaże nasze potwierdzenie odbioru kupującemu, który jako pierwszy zapozna się z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia od klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności lub dostawy poprzedniego zamówienia.

Artykuł 2 - Produkty

Podstawowe cechy Produktów są wskazane na Stronie GUILCOR.

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb Klienta oferta Produktu może w każdej chwili ulec zmianie w Serwisie.

Przed użyciem lub instalacją Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z oznakowaniem Produktu, kartami technicznymi, zaleceniami dotyczącymi montażu oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Produktu lub jego opakowania.

Artykuł 3 - Cena

Ceny sprzedaży Produktów to ceny podane w Witrynie w momencie składania Zamówienia.

Żadna zmiana ceny przez GUILCOR po złożeniu zamówienia nie ma na to żadnego wpływu.

Ceny Produktów na Stronie GUILCOR.COM obejmują wszystkie podatki (TTC) według aktualnej stawki VAT.

W przypadku błędu typograficznego w cenie Produktu lub ceny w sposób oczywisty nieprawidłowej lub śmiesznej, GUILCOR powiadomi zainteresowanych Klientów o wspomnianym błędzie i może anulować Zamówienie Produktu (ów).

Ceny te nie zawierają kosztów dostawy. Te koszty dostawy są przekazywane Klientowi przed potwierdzeniem przez niego zamówienia i pojawiają się w podsumowaniu zamówienia otrzymanym pocztą elektroniczną oraz na fakturze.

Artykuł 4 - Warunki płatności

Wymagana jest wpłata pełnej kwoty Zamówienia w momencie walidacji Zamówienia. Płatność za Produkty dokonywana jest gotówką bez rabatu.

Zamówienia są płatne kartą kredytową.

Faktura za Produkty zostanie przekazana Klientowi w momencie dostawy.

Artykuł 5 - Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Okres karencji

W przypadku Zamówienia złożonego w Serwisie przez konsumenta, Klientowi przysługuje, zgodnie z art L 221-18 Kodeksu konsumenckiego, okres odstąpienia wynoszący czternaście (14) dni od otrzymania Produktów w przypadku dostawy. .

Poza tym okresem Zamówienie nie może zostać anulowane z tego powodu przez Klienta.

Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku, gdy Produkty po dostarczeniu są zintegrowane i / lub nierozłącznie połączone z innymi produktami.

5.2 Procedury wykonywania prawa do odstąpienia od umowy

Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy za pośrednictwem formularza anulowania Zamówienia znajdującego się na Stronie lub kontaktując się z obsługą klienta GUILCOR (dalej „Obsługa klienta”).

Z obsługą klienta GUILCOR można się skontaktować:

• Telefonicznie pod numerem 0233611670

• za pośrednictwem adresu contact@guilcor.com

• Pocztą na adres: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Sposoby zwrotu Produktów

W ciągu maksymalnie czternastu (14) dni od powiadomienia GUILCOR o decyzji o odstąpieniu, Klient musi skontaktować się z Obsługą Klienta w celu uzgodnienia metod ponownej wysyłki lub zwrotu Produktów.

Produkty muszą zostać zwrócone w idealnym oryginalnym stanie, wraz z wszelkimi możliwymi akcesoriami, instrukcją użytkowania i dokumentacją.

Klient odsyła Produkt do Sklepu na swój koszt.

Po sprawdzeniu stanu Produktu, GUILCOR zwróci Klientowi pieniądze przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył ten ostatni.

5.4 Zwrot

W przypadku produktów w magazynie:

Z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków, GUILCOR zobowiązuje się do zwrotu Klientowi ceny zwracanych Produktów oraz kosztów pierwotnej dostawy w terminie czternastu (14) dni od daty odzyskania Produktów przez GUILCOR lub od przesłanie przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, przy czym wybrany jest pierwszy z wymienionych faktów.

W przypadku produktów niestandardowych lub wykonanych na miarę:

Produkt jest produkcją specjalną dla klienta, nie można żądać zwrotu pieniędzy.

Artykuł 6: Dostawa

W przypadku każdego Zamówienia Klient może wybrać opcję dostawy na wskazany przez siebie adres.

Koszty wysyłki:

Koszty te pojawiają się na formularzu zamówienia GUILCOR.

Czas dostawy :

We Francji czas dostawy wynosi 72 godziny dla produktów w magazynie i 5 tygodni dla produktów gotowych.

Warunkiem dostawy jest zapłata salda Zamówienia, o ile nie jest określony termin płatności. GUILCOR poinformuje Klienta za pomocą wszelkich środków komunikacji o wszelkich możliwych opóźnieniach w dostawie.

Jeśli GUILCOR przekroczy zapowiedziany czas dostawy o więcej niż 15 dni, Klient może rozwiązać Umowę na warunkach określonych w artykule L.216-2 Kodeksu konsumenckiego.

Warunki dostarczenia:

GUILCOR zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi ze zwrotem Produktu wynikających z błędnych informacji podanych przez Klienta.

Przy dostawie Produktów Klient musi podpisać dowód dostawy przedstawiony przez przewoźnika. Klient musi sprawdzić stan Produktów. W przypadku zauważalnej anomalii (uszkodzone opakowanie, brak, uszkodzenie lub zepsuty produkt) zaobserwowanej podczas dostawy, Klient musi:

• dokładnie opisać na liście przewozowym stan Produktów (przykłady: „Brak 1 produktu z 2 zamówionych).

• mieć jakiekolwiek rezerwacje podpisane przez przewoźnika.

• w ciągu 3 dni od dostawy powiadomić obsługę klienta GUILCOR o niezgodności, wysyłając e-mail na adres contact@guilcor.com, podając swoje imię i nazwisko, imię i adres oraz numer Zamówienia.

GUILCOR przekaże Klientowi swoją zgodę lub odmowę na żądanie zwrotu Produktów tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku koszty zwrotu ponosi firma GUILCOR.

W przypadku braku szczególnych zastrzeżeń, dostawa zostanie uznana za zgodną z Zamówieniem.

Artykuł 7 - Przejście ryzyka

Klient wchodzi w posiadanie Produktów w momencie dostawy.

Ryzyko utraty, kradzieży lub pogorszenia stanu Produktów oraz szkód wyrządzonych przez Produkty przechodzi na Klienta z chwilą wydania lub wycofania Produktów ze Sklepu.

Artykuł 8 - Gwarancje prawne

Produkty objęte są gwarancją, za okazaniem faktury, w ramach z jednej strony przepisów prawa.

GUILCOR ponosi odpowiedzialność za wady w zgodności towaru z Zamówieniem na warunkach określonych w art. L.217-4 i następnych Kodeksu konsumenckiego oraz za wady ukryte rzeczy sprzedanej na warunkach przewidzianych w art. 1641 i następnych. Kodeks cywilny.

Gwarancja zgodności:

Klient :

• ma dwa (2) lata od momentu dostarczenia towaru do działania;

• może dokonać wyboru między naprawą lub wymianą rzeczy na warunkach kosztowych określonych w art. L. 217-9 Kodeksu konsumenckiego;

• jest zwolniony z przedstawienia dowodu na istnienie niezgodności towarów z umową w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostawy towarów.

Gwarancja ukrytych wad:

Klient może powołać się na wadę ukrytą tkwiącą w Produkcie i czyniącą go niezdatnym do użytku. Jeżeli są przestrzegane warunki artykułów 1641 i następnych Kodeksu Cywilnego, może on zażądać rozstrzygnięcia sprzedaży lub obniżenia ceny sprzedaży zgodnie z artykułem 1644 Kodeksu Cywilnego.

Wyciągi z kodeksu konsumenta:

Sztuka. L. 217-4. - Sprzedawca dostarcza towary zgodnie z umową i odpowiada za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy.

Reaguje również na wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli zostało to przez nią określone w umowie lub zostało przeprowadzone na jego odpowiedzialność.

Sztuka. L. 217-5. - Towar zgodny z umową:

1 ° Jeżeli nadaje się do użytku zwykle oczekiwanego od podobnego towaru oraz, w stosownych przypadkach:

• jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma cechy, które ten ostatni przedstawił kupującemu w formie próbki lub wzoru;

• jeśli posiada cechy, których kupujący może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykietach;

2 ° Lub jeśli ma cechy określone za obopólnym porozumieniem stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego użytku, o którym domaga się kupujący, o którym sprzedający został powiadomiony i który ten ostatni zaakceptował.

Sztuka. L.217-12. - Czynność wynikająca z braku zgodności wygasa po dwóch latach od dostawy towaru.

Sztuka. L.217-16. - Gdy kupujący prosi sprzedawcę w trakcie trwania gwarancji handlowej, która została mu udzielona przy nabyciu lub naprawie ruchomości, naprawę objętą gwarancją, do czasu trwania dolicza się okres unieruchomienia wynoszący co najmniej siedem dni gwarancji, która pozostała niewykorzystana. Okres ten biegnie od wezwania kupującego do interwencji lub świadczenia o naprawie danej nieruchomości, jeżeli postanowienie to następuje po wezwaniu do interwencji.

Wyciągi z Kodeksu Cywilnego:

Sztuka. 1641. - Sprzedawca jest związany gwarancją z tytułu wady ukrytej rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona, lub które ograniczają to użytkowanie tak bardzo, że kupujący jej nie nabył lub gdyby tylko znał je za niższą cenę.

Sztuka. 1648. - Powództwo wynikające z wad ukrytych musi być wniesione przez kupującego w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady.

Sztuka. 1792-2. - Domniemanie odpowiedzialności ustanowione w artykule 1792 rozciąga się również na uszkodzenia, które wpływają na trwałość elementów wyposażenia konstrukcji, ale tylko wtedy, gdy są one nierozerwalnie związane z żywotnością, fundamentem i pracami konstrukcyjnymi, ramą, obudową lub pokrywą.

Uznaje się, że element wyposażenia tworzy nierozłączną bryłę z jedną z prac związanych z żywotnością, fundamentem, szkieletem, obudową lub pokrywą, gdy jego usunięcia, demontażu lub wymiany nie można przeprowadzić bez pogorszenia lub usunięcia materiału tej pracy.

Artykuł 9: Prawo właściwe - Mediacja - Właściwe sądy

Niniejsze OWS podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu Klient musi najpierw skontaktować się z obsługą klienta GUILCOR, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@guilcor.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: route de carolles 50530 SARTILLY

Zgodnie z artykułem L. 211-3 Kodeksu konsumenckiego, w przypadku reklamacji złożonych już na piśmie w dziale obsługi klienta GUILCOR przez okres krótszy niż rok i które nie doprowadziły do ​​zawarcia porozumienia, klient prywatny może odwołać się bezpłatnie. Do mediacji. procedura.

Aby rozwiązać spór po zakupie dokonanym na GUILCOR.COM, Klient indywidualny może również skorzystać z pozasądowej platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Unię Europejską i dostępnej pod następującym adresem: https: / /ec.europa .eu / consumer / odr / main /? event = main.home.show

W przypadku braku porozumienia z Biurem Obsługi Klienta GUILCOR lub w przypadku niepowodzenia mediacji, jeżeli Klient jest osobą fizyczną, właściwą będzie jurysdykcja wyznaczona zgodnie z przepisami prawa powszechnego. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, sądem właściwym jest Sąd Gospodarczy COUTANCES.

Artykuł 10: Dane osobowe

Dane osobowe przekazane GUILCOR przez Klienta służą do prawidłowej realizacji Zamówień, zarządzania relacjami handlowymi i fakturami, poprawy jakości oferowanych Produktów, jak najlepszej odpowiedzi na oczekiwania Klienta, prowadzenia statystyk handlowych i / lub pozwolić mu korzystać z ofert GUILCOR, jej spółek zależnych i / lub partnerów handlowych. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych przez GUILCOR i / lub osoby trzecie, spółki zależne lub partnerów handlowych GUILCOR. Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, które może wykonać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@guilcor.com lub pisząc na adres: GUILCOR, route de carolles 50530 SARTILLY.

Konsumenci, którzy nie chcą być przedmiotem telefonicznego pozyskiwania klientów, mogą bezpłatnie zarejestrować się na liście sprzeciwów wobec akwizycji telefonicznej Bloctel.

Artykuł 11: Własność intelektualna i prawa autorskie GUILCOR

Wszystkie elementy, w szczególności teksty, obrazy, fotografie, ilustracje, dźwięki, muzyka, zamieszczone na stronie www.guilcor.com są, poza szczególnymi wzmiankami, wyłączną własnością GUILCOR. W wyniku i przy zastosowaniu przepisów Kodeksu własności intelektualnej, przepisów ustawowych i wykonawczych wszystkich krajów oraz konwencji międzynarodowych, wszelkie przedstawienie i / lub powielanie, w całości lub w części, jednego z wymienionych powyżej elementów, wykonane bez zgody GUILCOR uprzednia pisemna zgoda jest zabroniona. Kiedy subskrybujesz jedną z naszych usług, GUILCOR udziela Ci pozwolenia na wykorzystanie danych i grafiki dostarczonej Ci w ramach tej usługi w jakiejkolwiek aplikacji, pod warunkiem, że określisz źródło tych danych i wyraźnie podasz nazwę „GUILCOR”.

Z obsługą klienta GUILCOR można się skontaktować:

• Telefonicznie pod numerem 0233611670

• za pośrednictwem adresu contact@guilcor.com

• Pocztą na adres: GUILCOR route de carolles 50530 SARTILLY

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, właściwą jurysdykcją jest Sąd Gospodarczy COUTANCES.