Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Ameryka: +1 438 800 6104

A. Wprowadzenie

Prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową jest dla nas bardzo ważna i zobowiązujemy się ją chronić. Niniejsza polityka szczegółowo określa, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszą polityką podczas pierwszej wizyty na naszej stronie umożliwia nam używanie plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę.

B. Gromadzenie danych osobowych

Mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane następujące rodzaje danych osobowych:

Informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

Informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odsyłające, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

Informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz nam podczas rejestracji w serwisie;

Informacje, które podajesz podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej, takie jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia.

Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz, aby subskrybować nasze wiadomości e-mail i / lub biuletyny;

Informacje, które podajesz podczas korzystania z usług naszej strony internetowej;

Informacje generowane podczas korzystania z naszej witryny, w tym kiedy, jak często iw jakich okolicznościach z niej korzystasz;

Informacje dotyczące dokonanych zakupów, usług, z których korzystasz lub transakcji przeprowadzanych na naszej stronie, które obejmują Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje bankowe;

Informacje zawarte we wszystkich wiadomościach, które wysyłasz do nas pocztą elektroniczną lub na naszej stronie internetowej, w tym ich treść i metadane;

Wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

C. Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów opisanych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

Administrowanie naszą stroną internetową i naszą działalnością;

Spersonalizować naszą stronę internetową dla Ciebie;

Zezwalaj na korzystanie z usług oferowanych na naszej stronie internetowej;

Wysłać Ci towary zakupione w naszej witrynie;

Świadczenia usług zakupionych w naszej witrynie;

Wysyłać Ci wyciągi, faktury i przypomnienia o płatnościach oraz odbierać płatności;

Wysyłania niemarketingowych komunikatów handlowych;

Wysyłać powiadomienia e-mail, o które wyraźnie prosiłeś;

Wysyłania naszego newslettera pocztą elektroniczną, jeśli o to poprosiłeś (możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz już otrzymywać naszego newslettera);

Wysyłanie Ci komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w formie publikacji lub, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, e-mailem lub podobną technologią (możesz nas w każdej chwili poinformować, że nie chcesz już otrzymywać informacji marketingowych);

Udostępnianie informacji statystycznych o naszych użytkownikach stronom trzecim (bez możliwości zidentyfikowania przez te strony trzecie poszczególnych użytkowników na podstawie tych informacji);

Przetwarzanie żądań i skarg dotyczących Twojej strony internetowej składanych przez Ciebie lub dotyczących Ciebie;

Utrzymywać bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobiegać oszustwom;

Weryfikować zgodność z warunkami, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi wiadomości prywatnych na naszej stronie internetowej); i

Inne zastosowania.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikowania Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą zostać dostosowane w Twoich ustawieniach prywatności na stronie.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego ani innych stron trzecich.

D. Ujawnienie twoich danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

W kontekście wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;

Aby ustalić, wykonywać lub bronić naszych praw (w tym przekazywanie informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

Kupującemu (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów znajdujących się w naszym posiadaniu, które chcemy (lub rozważamy) sprzedać; i

Każdej osobie, co do której zasadnie uważamy, że jest integralną częścią sądu lub innego organu właściwego do ujawniania takich danych osobowych, jeśli naszym zdaniem taki sąd lub taki organ mógłby zażądać ujawnienia takich danych osobowych.

O ile niniejsza polityka nie stanowi inaczej, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.

E. Międzynarodowe przekazywanie danych

Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane w dowolnym kraju, w którym działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych równoważne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji E.

F. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Ta sekcja F zawiera szczegółowe informacje o naszych zasadach i procedurach dotyczących zatrzymywania danych, które mają pomóc nam w wywiązaniu się z naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

Bez uszczerbku dla artykułu F-2, zasadniczo usuniemy dane osobowe z tych kategorii w dniu i godzinie określonej poniżej:

Tego typu dane osobowe zostaną usunięte 01 / 07-10h; i 01 / 01-10h.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

W zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

Jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub potencjalnych postępowań prawnych; i

W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

G. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.

Będziemy przechowywać wszelkie przekazane nam dane osobowe na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologiami szyfrowania.

Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych przez Internet.

Jesteś odpowiedzialny za poufność hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy identyfikujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian w tej polityce. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem usługi wiadomości prywatnych na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

Możesz poprosić nas o przekazanie Ci wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; przekazanie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:

Zapłata kosztów 19.90 €; i

Przedstawienie wystarczającego dowodu tożsamości (w tym celu zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza, a także oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem).

Możemy wstrzymać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

W każdej chwili możesz poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce wyraźnie iz wyprzedzeniem wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub zapewnisz możliwość odmowy wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Witryny internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich i informacje o nich. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie odpowiadamy za ich politykę prywatności lub praktyki.

K. Aktualizacja informacji

Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają poprawienia lub aktualizacji.

L. Pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”: trwały plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę i pozostaje ważny do daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem tej daty; Jeśli chodzi o sesyjny plik cookie, wygasa on z końcem sesji użytkownika, kiedy przeglądarka jest zamknięta. Pliki cookie na ogół nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby osobiście zidentyfikować użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi przez pliki cookie. W naszej witrynie nie używamy plików cookie sesji ani trwałych plików cookie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej oraz cele, dla których ich używamy, zostały opisane poniżej:

Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby: rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników, gdy poruszają się po stronie internetowej / aktywować korzystanie z koszyka na zakupy w witrynie / poprawić korzystanie ze strony internetowej / analizować wykorzystanie witryny / administrować stroną internetową / zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / wysyłać ukierunkowane reklamy, które mogą zainteresować niektórych użytkowników;

Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie. Na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z zastępczych ustawień zarządzania plikami cookie, dostępnych po kliknięciu „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Poufność”, a następnie „Zaawansowane”;

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj spersonalizowanych ustawień historii” z menu rozwijanego i odznaczając opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn”; i

w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Personalizuj i kontroluj”, a następnie klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Nie zezwalaj witrynom na definiowanie danych” w „ Nagłówek „Cookies”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze. Przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć plik cookie.

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj niestandardowych ustawień historii” i klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie „Usuń wszystkie pliki cookie” ; i

w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Personalizacja i kontrola”, a następnie klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Usuń dane przeglądania”, a następnie „Usuń pliki cookie i dane z modułów z innych witryn” ”Przed kliknięciem„ Usuń dane przeglądania ”.

Usunięcie plików cookies będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.