Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Ameryka: +1 438 800 6104

PRZEŁĄCZNIKI TEMPERATURY TSA

referencje GTSAR

Dostawa w ciągu 3 do 5 tygodni
  • TSA 220 A - do wykrywania temperatury wokół wyłącznika; sonda temperatury w metalowym pręcie o długości 60 mm,
  • TSA 220 K - czujnik temperatury w metalowym pręcie do stosowania w klimatyzatorach lub rurach; pochodzi z plastikowym uchwytem. Jako akcesorium do czujnika może być dostarczona studnia ze stali nierdzewnej lub metalowy wspornik,
  • TSA 220 C - czujnik temperatury w obudowie TG 8 o długości 40 mm wyprowadzony przewodem o długości 1 m (inna długość przewodu lub obudowy lub inny typ czujnika należy określić w zamówienie),
  • TSA 220 P - wersja zamknięta do rurociągów, sonda temperatury w metalowej walizce pomiarowej umieszczonej w walizce ochronnej wykonanej z materiałów SILIKON i SILAMID; dostarczana z taśmą mocującą (długość 40 cm) i zaślepką.

Cechy produktu PRZEŁĄCZNIKI TEMPERATURY TSA

Wyłączniki temperaturowe TSA są zaprojektowane jako regulatory dwustanowe (sterowanie ON/OFF), które porównują temperaturę zadaną i chwilową oraz umożliwiają przełączanie galwanicznie izolowanych styków przekaźnika po osiągnięciu zadanej temperatury. Żądaną temperaturę ustawia się za pomocą potencjometru.

Pod względem lokalizacji czujnika i zastosowania przełączników wyróżnia się następujące konstrukcje:

TSA 220 A - do wykrywania temperatury wokół wyłącznika; sonda temperatury w metalowym pręcie o długości 60 mm,

TSA 220 K - czujnik temperatury w metalowym pręcie do stosowania w klimatyzatorach lub rurach; pochodzi z plastikowym uchwytem. Jako akcesorium do czujnika może być dostarczona studnia ze stali nierdzewnej lub metalowy wspornik,

TSA 220 C - czujnik temperatury w obudowie TG 8 o długości 40 mm wyprowadzony przewodem o długości 1 m (inna długość przewodu lub obudowy lub inny typ czujnika należy określić w zamówienie),

TSA 220 P - wersja zamknięta do rurociągów, sonda temperatury w metalowej walizce pomiarowej umieszczonej w walizce ochronnej wykonanej z materiałów SILIKON i SILAMID; dostarczana z taśmą mocującą (długość 40 cm) i zaślepką.

Standardowe zakresy temperatur, w których można ustawić żądaną temperaturę, podane są w tabeli parametrów technicznych. Dla rozłączników TSA 220 A maksymalna dopuszczalna temperatura pracy to 70°C, dla rozłączników TSA 220 P 110°C, dla rozłączników TSA 220 K, do zastosowań powyżej 140°C, wariant z prętem wydłużonym o 60 mm i metalem zapewnione jest centralne wsparcie.

Przełączniki są zaprojektowane do pracy w środowisku nieagresywnym chemicznie.

AKCESORIA

miska ze stali nierdzewnej JS 130

wspornik metalowy K 120

dla wyłącznika typu TSA 220 P możliwe jest dostarczenie pasty termoprzewodzącej do 200°C, 5 g

połączenie przesuwne - do ustawiania różnych długości zanurzenia pręta czujnika temperatury (dla łącznika typu TSA 220K)

DEKLARACJA, CERTYFIKACJA, KALIBRACJA

Deklaracja zgodności UE – zgodnie z ustawą 22/1997 Dz. w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do produktów, z późniejszymi zmianami.

Kalibracja - Cała produkcja przechodzi wyjściową kontrolę metrologiczną, która jest przeprowadzana przez porównanie z wzorcami lub sprawdzianami roboczymi. Identyfikowalność wzorców i kalibrów roboczych jest zapewniona w rozumieniu §5 ustawy nr 505/1990 o metrologii. Producent oferuje możliwość dostarczenia czujników kalibrowanych w laboratorium firmy SENSIT sro (zgodnie z wymaganiami ČSN EN ISO / IEC 17025) lub w AKL.

KOBIETYE DE B , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,ASE
Rodzaj czujnika
Standardowe zakresy ustawień temperatury
 
 
 
 
 
 
 
Napięcie zasilania
Maksymalne napięcie / prąd przełączania
Błąd podczas ustawiania żądanej temperatury
Histereza standardowa
Przełącznik połączenia
Zalecany przekrój przewodu
Materiał głowy
Wymiary głowy
Temperatura wokół głowy
Stopień ochrony
Typ gniazda
Masa
 
TSA 220A
Standardowa długość pręta L1
Średnica pręta
Materiał pręta
Zespół przełącznika
Maksymalny zakres pomiaru temperatury
 
TSA 220 tys
Długość pręta L1
Średnica pręta
Materiał pręta
Zespół przełącznika
Maksymalny zakres pomiaru temperatury
 
TSA220C
Standardowy typ czujnika
Średnica koperty
obudowa
Kabel zasilający
Osłona czujnika
Zespół przełącznika
Maksymalny zakres pomiaru temperatury
 
TSA220P
Materiał tulei pomiarowej
Materiał pokrowca ochronnego
Zespół przełącznika
Standardowa długość opaski
Minimalna średnica rury
 
O 1000/5000
-25 Aby 15 ° C
0 do 40 ° C
0 do 80 ° C
10 do 34 ° C
20 do 60 ° C
40 do 80 ° C
60 do 140 ° C
120 do 160 ° C
230 V / 50 Hz
250 V AC / 6 A
± 0,5 ° C
2 ° C
zgodnie ze schematem połączeń
Od 0,35 do 1,5 mm 2
LEXAN 500R
62 x 62 x 95 mm (w tym przycisk sterujący)
-25 Aby 70 ° C
IP 54 zgodnie z ČSN EN 60 529, z późniejszymi zmianami
M16x1,5
w zależności od projektu min. 0,2 kg
 
 
60 milimetrów
6 + 0,2 mm
stal nierdzewna DIN 1.4301
za pomocą metalowego wspornika ściennego
-25 Aby 70 ° C
 
 
70, 120, 180, 240 mm
6 + 0,2 mm
stal nierdzewna DIN 1.4301
za pomocą wspornika środkowego z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej lub zlewozmywaka ze stali nierdzewnej
-25 do 200°C (powyżej 140°C pręt przedłużony)
 
 
TG 8 - 40, kabel 1 m
5,7 ± 0,1 mm
stal nierdzewna DIN 1.4301
ekranowany silikon 2 x 0,34 mm 2
IP 67 zgodnie z ČSN EN 60 529, z późniejszymi zmianami
za pomocą metalowego wspornika ściennego
-30 Aby 200 ° C
 
 
mosiądz
SILIKON I SILAMID
za pomocą taśmy mocującej z nasadką
40cm
20 mm