Czujniki temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia i lotnych składników organicznych