Zadzwoń: + 33 2 33 61 16 70

Czujnik wilgotności ATEX

Czujniki z certyfikatem ATEX są specjalnie zaprojektowane do stref zagrożonych wybuchem.


Dyrektywa europejska 94/9 / WE zawiera szereg wymagań technicznych i prawnych dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, utworzonych przez łatwopalne gazy, opary, mgły lub pyły:

Projekt i konstrukcja z punktu widzenia zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Analiza możliwych usterek operacyjnych (ocena ryzyka)

Warunki otoczenia (podział na strefy)

Specjalne warunki przeglądów i konserwacji (kwalifikacje odpowiedniego personelu)

Oznakowanie (identyfikacja, informacja)