Europa: + 33 2 33 61 16 70 | Ameryka: +1 438 800 6104
Przetwornik temperatury, przetwornik i przekaźnik sondy

Nadajniki

26 produits

Przetwornik temperatury na głowicę DIN lub na szynę DIN przekształca sygnał odbierany przez sondy PT100, PT1000 lub Ni100 z podłączeniem 2, 3 i 4 przewodowym lub przez termoparę na znormalizowany sygnał prądowy. Przykład: 4..20 mA